เรียนภาษาออสเตรเลีย หลักสูตรที่ได้รับความนิยม และทุนการศึกษาปริญญา

เรียนภาษาออสเตรเลีย หลักสูตรที่ได้รับความนิยม

เรียนภาษาออสเตรเลีย ทำไมคนไทยจำนวนมากจึงนิยมเดินทางไปเรียนต่อเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย นั่นก็เป็นเพราะว่าประเทศ Australia นั้นเป็น 1 ในสถานที่ระดับโลกที่น่าอยู่และน่าไปเรียนภาษามากที่สุด ด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพค่อนข้างสูง มีระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า และยังมีวิถีชีวิตที่น่าทึ่ง ทั้งเรื่องของความปลอดภัย เรื่องการคมนาคม ประชาชนส่วนใหญ่ต่างให้เกียรติและเคารพกันและกัน อัตราค่าครองชีพและรายได้โดยรวมถือว่าดีกว่าประเทศไทย

เรื่องสาธารณสุขที่นี่ดูแลคุ้มครองผู้คนเป็นอย่างดี มีคนไทยอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นจำนวนมาก ซึ่งคนที่นี่สามารถยอมรับความหลากหลายเรื่องวัฒนธรรมได้ และรัฐบาลที่นี่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนภาษาในออสเตรเลียสามารถยื่นเอกสารขอเป็นพลเมืองได้ด้วย สำหรับสภาพอากาศ ที่นี่มี 4 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ

แนะนำหลักสูตร ที่นักเรียนนิยมเดินทางมา เรียนภาษาออสเตรเลีย

สำหรับหลักสูตรภาษาที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมในระดับสูงอย่างเป็นมืออาชีพ และประสบผลสำเร็จทางการเรียนภาษาออสเตรเลียในหลักสูตรดังต่อไปนี้ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น…

1. Social Work
2. Surveying
3. Visual Communication Design
4. Science

Bachelor of Social Work (หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์)
ปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ เป็นหลักสูตรปริญญาที่เน้นประสบการณ์ที่จะเตรียมคุณให้พร้อม สำหรับการประกอบอาชีพในฐานะนักสังคมสงเคราะห์ มีความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และโอกาสในการทำงานนั้นค่อนข้างกว้าง

ในฐานะนักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพ คุณจะมีโอกาสไม่รู้จบที่จะสร้างความแตกต่าง คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนและการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและสังคมระหว่างบุคคลครอบครัวกลุ่มองค์กรและชุมชน หลักสูตรปริญญานี้จะสอนให้คุณคลายความทุกข์ แก้ไขความไม่เท่าเทียมและส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม

Bachelor of Surveying (หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาการสำรวจ)
การสำรวจคืออะไร… เมื่อคุณศึกษาการสำรวจคุณจะมีความเชี่ยวชาญในการวัด การจัดการการวิเคราะห์และการแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่อธิบายโลกและคุณสมบัติทางกายภาพของมัน คุณจะได้เรียนรู้การทำงานในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ในหลักสูตรที่มีความหลากหลาย เช่น การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่น การคาดการณ์การเกิดแผ่นดินไหว และการทำแผนที่พื้นมหาสมุทร

Bachelor of Visual Communication Design (หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาการออกแบบการสื่อสารด้วยภาพ)
การออกแบบการสื่อสารด้วยภาพ เป็นสาขาที่ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญในระดับสูง ของความเป็นมืออาชีพและผลสำเร็จทางการเรียน ซึ่งเมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางเทคนิคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องในการวิจัยและการออกแบบได้อย่างมีคุณภาพสูง มีความสามารถในการทำงานอย่างอิสระ หรือทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ

Bachelor of Science (หลักสูตร ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์)
ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพเคมีวิทยาศาสตร์ ธรณีภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาโฟโตนิกส์และฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และมีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา

หลักการพิจารณาให้ ทุนการศึกษา สำหรับผู้เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENT SCHOLARSHIP

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย เริ่มจากนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ที่ได้แสดงคุณวุฒิการศึกษาที่โดดเด่นในการศึกษาก่อนหน้านี้ ทุนการศึกษาจะครอบคลุมครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายเต็มเวลา สำหรับระยะเวลาต่ำสุดของหลักสูตร มีทุนการศึกษา 20 ทุน

PETER FABER BUSINESS SCHOOL POSTGRADUATE SCHOLARSHIP

เป็นทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งมีให้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีสิทธิ์เริ่มหลักสูตรที่เปิดสอน โดยคณะวิชาธุรกิจ ผู้รับจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน AU $ 1,000 สำหรับปีแรกของหลักสูตร และทุนการศึกษา จะมอบให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลการเรียนก่อนหน้า 70% หรือมากกว่า

MALAYSIA AUSTRALIA COLOMBO PLAN COMMEMORATION (MACC) SCHOLARSHIP

มีทุนการศึกษาบางส่วนมูลค่า 25% จ่ายให้เป็นการสละสิทธิ์ค่าเล่าเรียนสำหรับปีแรกของการเรียน หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี ACU ใน 2 ภาคการศึกษาแยกเป็นสองภาค เริ่มหน่วยการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี

INTERNATIONAL STUDENT SCHOLARSHIP (ISS)

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติของ ACU มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติมากถึง 20 คนในแต่ละปี ทุนการศึกษาครอบคลุม 50% ของค่าใช้จ่ายที่ ACU ทุนการศึกษาให้รางวัลแก่นักเรียนตามผลการเรียนที่ดี ด้วยเหตุนี้คุณต้องได้รับผลเฉลี่ยอย่างน้อย 80% ที่จะพิจารณา

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเรียนภาษาออสเตรเลีย **